Az Alapítványunk támogat minden olyan kezdeményezést, amellyel kitűzött közhasznú céljai megvalósíthatók.

Az alapítványi vagyon hasznosítási módja: az alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. Amelynek anyagi forrása:

Támogatott közhasznú tevékenységek


nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés


felnőtt- és egyéb oktatás


Ismeretterjesztői tevékenység folytatása az egészség megőrzése és javítása érdekében


Fordítás, tolmácsolástudományos tevékenység, kutatás


kulturális tevékenység


Kulturális és egyéb társadalmi, szakmai tervezés,

szakértői tevékenység,


Programok biztosítása a szabadidő hely és kulturált eltöltéséhez


rendezvény, bemutató, kiállítás szervezése


hirdetés, reklám, propaganda, közvélemény-kutatás, adatfeldolgozás.


időszaki kiadvány megjelentetése,


kulturális örökség megóvása


műemlékvédelem

A gyülekezet műszaki-építészeti, tárgyi-kulturális értékeinek megmentése, fejlesztése.


szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása


Segélyezés

szociális rászorultság esetén.

Továbbképzési támogatás,

missziói alkalmak támogatása,

szakmai utak szervezése.

Diakóniai kapcsolatok építése, szervezése, kapcsolatfenntartás bel-, és külföldi intézményekkel.