Aktuális

hírek, összefoglalók, elemzések, alkalmak

Általános választás lesz a Soproni Evangélikus Gyülekezetnél is

https://sopron.lutheran.hu/valasztas

A végleges jelöltlista és az ajánlások alapján várható tisztségviselők névsora


EGYHÁZKÖZSÉGI TISZTSÉGVISELŐI JELÖLÉSEK

(új) Felügyelő: Stinner Dávid tisztségre választott presbiter

Másodfelügyelő: Dr. Komornoki László tisztségre választott (jelenlegi) presbiter

Magyar Gondnok: Gálos Ernő tisztségre választott (jelenlegi) presbiter

Német gondnok: dr. Farsangné Bérci Márta tisztségre választott (jelenlegi) presbiter

Jegyző: Soósné Vámos Mónika (jelenlegi) vagy Kónyi-Kiss Gáborné dr.    tisztségre választott presbiter

Számvevőszék (új) elnöke: Németh Ede

Németh Ede jelezte, hogy bár a jelöltlistán tagként is szerepel, ám elnökként megkaphatja a bizalmat, ezért a tagsági jelölését lemondja, mivel értelmezése szerint az elnök egyben tag is. Így lehetőség nyílik arra, hogy a számvevőszék teljes (hét fős) létszámban felállításra kerüljön.

Számvevőszéki tagok: Dr. Friedrich András, Jaczkó Eszter, Nagyváradi Katalin, Bíró Diána, Podmaniczkiné Molnár Brigitta (jelenlegi), Joó Katalin, Dr. Edelényi Erzsébet, Gerhát Orsolya közül megválasztásra kerül (maximum 6fő)


PRESBITÉRIUMI JELÖLÉSEK

Dr. Tölli Katalin (jelenlegi), Hirschler Katalin (jelenlegi), Hirschler Róbert (jelenlegi póttag), Stinner Dávid (jelenlegi), Biczóné Pityer Gabriella (jelenlegi), Nagy Szabolcs (jelenlegi),  Mátis Tamás, Soósné Vámos Mónika,  Gálos Ernő (jelenlegi), Dr. Majorné Bruckner Judit (jelenlegi),  Mastalír Márta,  Dr. Garab József, Balog Sándor Tamás, Kőhidi Péter, Őri Katalin, Dr. Edelényi Erzsébet, Gerhát Orsolya, Tremmer Bernadett, Bálint Ádám, Körmendy-Schlögl Nikoletta, Nagyváradi Katalin, Németh Ede, Takács-Iváncsics Zsuzsanna, Krutzlerné Szarka Tünde, Rajnai Károly (intézményvezetőként, jelenlegi), Kónyi-Kiss Gáborné dr., Dr. Major Tamás, Zatykó Zsuzsanna közül megválasztásra kerül 20 fő (10 tag és 10 póttag).


TOVÁBBÁ

Egyházmegyei küldött (2 tag + 2 póttag): Schlőgl Kálmánné (jelenlegi), Bálint Ádám, Giglerné Orbán Anna, Rajnai Károly

Jelölőbizottsági tag: Schlőgl Kálmánné , Dr. Major Tamás, Hajduné Siklósi Zsuzsanna, Kónyi-Kiss Gáborné dr., Nagy Szabolcs, Németh Katalin közül megválasztásra kerül (5 fő).


Sajnálatos,

hogy 15 olyan személyt jelöltek a kedves hívek, akik nem választhatók és nem is szavazhatnak, mert tavalyi évre nem fizettek egyházfenntartói járulékot...


Választás első fordulója: február 25.

A tisztségek viselőinek az érvényes szavazatok felét kell megszerezni.

Választás második fordulója: március 11.


Személyes bemutatkozások

Egyéb / elemzés

Egy évvel ezelőtt készült el az alábbi jelentés gyülekezetünk pénzügyeiről, ami még sem került a presbitérium és a gyülekezet széles közönsége elé.